AKTUELLT

Se agendan och videoupptagningen från uppföljningsseminariet den 11 februari 2015. Även sammanställningar från grupparbetena om kommunernas socialtjänst och hållbar utveckling.

Läs mer...

Provberäkningarna för finansieringen av Kommunernas socialtjänst nu klara

Läs mer...

Genom arbetet med landskapsregeringens budget för år 2014 delades samhällsservicereformen in i sex olika reformarbeten.

Läs mer...

Läs vad kommunförbundet hade att säga om reformplanen.

Läs mer...

Läs vad Mariehamns stad hade att säga om reformplanen.

Läs mer...

Teknisk sektor

Arbetsgruppen för den tekniska sektorn ska ta fram en modell/modeller för samordning av verksamheter inom teknisk sektor och infrastruktur. Fokus i arbetet ska vara riktat på teknisk service, planering och upphandling för byggnation, och skötsel av vägar, parker och grönområden samt vatten och avlopp. Vidare ska gruppen enligt uppdraget ta hänsyn till övergripande och detaljerad fysisk planering och annan teknisk service där samordningsvinster kan åstadkommas.