AKTUELLT

Se agendan och videoupptagningen från uppföljningsseminariet den 11 februari 2015. Även sammanställningar från grupparbetena om kommunernas socialtjänst och hållbar utveckling.

Läs mer...

Provberäkningarna för finansieringen av Kommunernas socialtjänst nu klara

Läs mer...

Genom arbetet med landskapsregeringens budget för år 2014 delades samhällsservicereformen in i sex olika reformarbeten.

Läs mer...

Läs vad kommunförbundet hade att säga om reformplanen.

Läs mer...

Läs vad Mariehamns stad hade att säga om reformplanen.

Läs mer...

Social sektor

Arbetsgruppen för den sociala sektorn ska ta fram en modell för samordning av barnskydd, missbrukarvård, specialomsorg och handikappservice. Modellen ska utformas så att andra verksamheter inom socialvården organisatoriskt kan anpassas till modellen. Arbetsgruppen kan enligt dess uppdrag utvidga modellen så att den omfattar andra än ovan angivna verksamheter inom social- och primärvårdens område.