AKTUELLT

Se agendan och videoupptagningen från uppföljningsseminariet den 11 februari 2015. Även sammanställningar från grupparbetena om kommunernas socialtjänst och hållbar utveckling.

Läs mer...

Provberäkningarna för finansieringen av Kommunernas socialtjänst nu klara

Läs mer...

Genom arbetet med landskapsregeringens budget för år 2014 delades samhällsservicereformen in i sex olika reformarbeten.

Läs mer...

Läs vad kommunförbundet hade att säga om reformplanen.

Läs mer...

Läs vad Mariehamns stad hade att säga om reformplanen.

Läs mer...

Arbetsgrupp för digital agenda

Under hösten 2012 fastslog landskapsregeringen en digital agenda vilken etablerar ramarna för en omvandling av det åländska samhället till ett modernt e-samhälle. Digitaliseringen av den offentliga förvaltningen utförs parallellt men i samverkan med samhällsservicereformen. Läs den digitala agendan här.