AKTUELLT

Se agendan och videoupptagningen från uppföljningsseminariet den 11 februari 2015. Även sammanställningar från grupparbetena om kommunernas socialtjänst och hållbar utveckling.

Läs mer...

Provberäkningarna för finansieringen av Kommunernas socialtjänst nu klara

Läs mer...

Genom arbetet med landskapsregeringens budget för år 2014 delades samhällsservicereformen in i sex olika reformarbeten.

Läs mer...

Läs vad kommunförbundet hade att säga om reformplanen.

Läs mer...

Läs vad Mariehamns stad hade att säga om reformplanen.

Läs mer...

Arbetsgrupp för samhällsservicereform (ASAM-gruppen)

Som ett första led i arbetet med samhällsservicereformen tillsatte landskapsregeringen en arbetsgrupp i början av januari i år. Arbetsgruppen fick i uppdrag att arbeta fram alternativa logiska modeller för samhällsservicen på Åland. Den s.k. ASAM-gruppen presenterade sin slutrapport i maj i vilken man presenterar fyra olika utgångpunkter för samhällsservicen på Åland. Arbetet utgör en viktig plattform för det fortsatta reformarbetet.

Rapporten kan laddas ned här