AKTUELLT

Se agendan och videoupptagningen från uppföljningsseminariet den 11 februari 2015. Även sammanställningar från grupparbetena om kommunernas socialtjänst och hållbar utveckling.

Läs mer...

Provberäkningarna för finansieringen av Kommunernas socialtjänst nu klara

Läs mer...

Genom arbetet med landskapsregeringens budget för år 2014 delades samhällsservicereformen in i sex olika reformarbeten.

Läs mer...

Läs vad kommunförbundet hade att säga om reformplanen.

Läs mer...

Läs vad Mariehamns stad hade att säga om reformplanen.

Läs mer...

Arbetsgrupp för garantilag

Arbetsgruppen ska ta fram ramarna för en garantilag vars syfte är att oavsett kommunindelning och kommuntillhörighet säkerställa en decentraliserad basservice för den åländska befolkningen. Ett övergripande syfte med arbetet är att skapa förutsättningar för att genomföra samhällsreformen.